Confidențialitate și cookies

ARACIP respectă drepturile utilizatorilor acestui site şi nu colectează, ca regulă generală, niciun fel de date personale, cu excepţia celor introduse de utilizatori în mod voluntar (de exemplu, prin email sau pe Forum). Informaţia oferită de utilizatori, în modalităţile menţionate, nu va fi pusă, sub nicio formă, la dipoziţia unor terţe părţi şi va fi folosită de către ARACIP numai corespunzător scopurilor pentru care a fost oferită de către utilizatori. În situaţia în care utilizatorii oferă, în mod voluntar, informaţii ca răspuns la chestionare sau studii, datele vor fi folosite numai în scop de cercetare.

Conectându-se la acest site, utilizatorii nu transmit informaţii personale. Totuşi, în scop statistic, anumite date vor fi colectate prin furnizorul nostru de Internet. Aceste date pot include:

  1. Adresele serverelor folosite de utilizatori.
  2. Ultimul nivel al numelui domeniului din care utilizatorii accesează Internetul (de exemplu, .ro, .com, .org etc.).
  3. Tipul browser-ului utilizat.
  4. Data şi ora accesului pe site.
  5. Adresa de internet utilizată pentru a accesa site-ul nostru.

O parte din informaţia de mai sus este utilizată pentru a crea statistici, care ne permit să evaluăm numărul de vizitatori ai site-ului nostru, să identificăm paginile accesate cel mai frecvent şi, în general, să optimizăm site-ul şi să-l facem cât mai prietenos cu utilizatorii.