Informații utile despre evaluarea periodică

Instructiunea 3_2022 EVP (docx)
Cerere EVP_01.09.2023 (doc)
Fisă tip unitate învățământ existentă_01.09.2023 (docx)
NOTĂ privind derularea activităţilor de evaluare externă începând cu 1 septembrie 2022 (pdf)
Ordin nr. 3958 - 06.06.2022 - Privind aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării - evaluării periodice (pdf)
Tarife de evaluare ARACIP_01.01.2022 (pdf)
GHID - volumul 1 - Evaluarea internă și externă a dezvoltării instituționale (pdf)
GHID - volumul 3 - Evaluarea internă și externă a îmbunatațirii și învățării organizaționale (pdf)
GHID - volumul 4 - Managementul rezultatelor învățării_ (pdf)
HG - nr. 994 - 2020 abroga HG nr. 21 - 2007 incepand cu data de 01.09.2021 (pdf)