Informații utile despre autorizarea de funcționare provizorie

ORDIN nr. 6469 - 27.12.2022 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
ORDIN nr. 3.073 din 16 ianuarie 2024 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
Cerere AFP_01.09.2023 unitate existenta_ANTEPRESCOLAR (doc)
Cerere AFP_ 01. 09. 2023 unitate noua_ANTEPRESCOLAR (doc)
Fișă-tip pentru o nouă unitate de învățământ_04.09.2023 (docx)
Fișă-tip unitate de învățământ existentă_04.09.2023 (docx)
Cerere AFP_ 01. 09. 2023 unitate noua (doc)
Cerere AFP_01.09.2023 unitate existenta (doc)
Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Instructiunea 1_2022_În vederea evaluării externe privind obținerea autorizații de funcționare provizorie (pdf)