Sinteza fișelor de evaluare instituțională in vederea acreditării

Standarde de referinta si indicatori de perfomanta (pdf)
Sinteza fiselor de evaluare institutionala acreditare (pdf)