Tipuri de evaluare externă

Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
Anexa_fisa-tip pentru o unitate existenta (docx)
HG nr. 993 - 2020 abroga HG nr. 22 - 2007 incepand cu data de 10.12.2020 (pdf)
HOTĂRÂRE nr. 994 din 18 noiembrie 2020 (pdf)
RAEI - MODEL (zip)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 1 - Înregistrarea cererii de evaluare externă (pdf)
INSTRUCȚIUNEA ARACIP NR. 3 - Completarea FIȘEI TIP (zip)
Componență REI_evaluare periodica (pdf)