Tipuri de evaluare externă

Cerere MONITORIZARE - reorganizare unități de învățământ (doc)
Fișă tip reorganizare unități de învățământ particular (docx)
Raport monitorizare in vederea reorganizarii unitatilor de invatamant (docx)
Justificarea reorganizarii unitatilor de invatamant cu personalitate juridica (docx)
Notă reorganizare 2024-2025 (pdf)
ORDIN nr. 6469 - 27.12.2022 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
Instructiunea 3_2022 EVP (docx)
ORDIN nr. 3.073 din 16 ianuarie 2024 - pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare profesională de nivelul 3 si de nivelul 4 (pdf)
Fisa tip monitorizare schimbare sediu - 04.09.2023 (docx)
Fisa tip monitorizare - extindere sediu - 04.09.2023 (docx)